SC PIM SA
SC PIM SA SIBIU
AGOA din 24.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 24.04.2014

1. Convocator AGOA  ; completare convocator

2. Numarul actiuni si drepturi de vot

3. Documente prezentate adunarii generale:

    - Bilant 2013

    - Note la situatiile financiare

    - Situatia fluxurilor de trezorerie si capital propriu

    - Raportul Consiliului de Administratie

    - Raport auditor financiar

    - Informare privind auditorul financiar

    - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014

4. Proiect de hotarare

5. Formular procura speciala, imputernicire de reprezentare

6. Hotarari ale AGOA