SC PIM SA
SC PIM SA SIBIU
AGEA din 12.02.2015

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor din 12.02.2015

1. Convocator AGEA

2. Documente prezentate adunarii generale:

            - Raport CA cf. L.151/2014

            - Nota de fundamentare a AGEA

            - Proiect de hotarare AGEA

            - Procura speciala PF

            - Procura speciala PJ

            - Buletin de vot prin corespondenta PF

            - Buletin de vot prin corespondenta PJ

3. Raport curent cf. regulament CNVM

4. Hotarare AGEA

5. Model cerere de retragere